دفتر مرکزی

آدرس: مشهد، قاسم آباد ، ادیب 26 ، راستی 10/4 ، پلاک 29

ایمیل : info@manicarpet.ir

تلفن: 985136204144+

فکس: 985136204144+

موبایل: 989303985618+

موبایل: 989151191896+