تابلو فرش مانی

ماندانا علمی مهر

بافنده حرفه ای تابلو فرش.

از سالهای دور همواره به زیبایی های چشم نواز تابلوهای نقاشی و مناظر علاقمند بودم و همواره در پی فرصتی جهت آموختن این هنر ایرانی بودم تا اینکه در سال 1390 با توجه به علاقه ای که به تابلو فرشهای بافته شده از نخ و ابریشم داشتم با حرفه تابلو فرش آشنا شدم و آن را نزد آموزشگاه خصوصی که آن موقع در خیابان راهنمایی قرارداشت آموختم و در طی سالهای متمادی با بافت تابلوفرشهای نفیس کار خود را ادامه دادم و اکنون به بافت تابلوفرشهای نفیس و گسترش و آموزش این هنر کهن ایرانی به علاقمندان مشغول میباشم .

تماس با من: 09303985618 ایمیل: info@manicarpet.ir
 • تابلو فرش نغمه بهار

  نغمه بهار کاری بسیار شاد با رنگهای مفرح زیبایی و ظرافت و غوغای رنگها در این کاربسیار جذاب هستند بطوری که هر نگاهی را مجذوب خود میکند
 • مشخصات تابلو فرش نغمه بهار

  شروع کار بافت این تابلو با چله کشی ابریشم آغاز و در صورتی که روزانه دوازده رج بافته شود در طی 3 ماه به اتمام میرسد . رجشمار این کار 46 است و ابعاد آن بر اساس گره 230*360 میباشد .تعداد رنگهای به کار رفته در این تابلو 66 عدد بوده و از این تعداد 10 رنگ ابریشم و 56 رنگ نخ کرک است و نوع گره ترکی میباشد .
 • تابلو فرش مدل ببر

  این تابلو فرش با چله کشی ابریشم و رج شمار 46 بلفته شده و ابعاد به گره 410*570 میباشد و تعداد رنگ بکار رفته در آن 70 که 60 عدد نخ کرک و نخ ابریشم آن 10 عدد میباشد .
 • ایوان صبح

  این تابلو با چله ابریشم و رج شمار 46 بافته شده و ابعاد به گره 650 * 400 بوده و تعداد رنگ بکار رفته در آن 93 بوده و نخ کرک 78 و تعداد نخ ابریشم 15 میباشد .
 • باغ گل

  این تابلو فرش با چله ابریشمو رجشمار 46 و ابعاد به گره آن برابر است با 390*480 بافته شده و تعداد رنگ بکار رفته در آن 95 میباشد و تعداد نخ کرک آن 85 و نخ ابریشم آن 10 میباشد .
 • رودخانه بهاری

  چله کشی این کار بوسیله پشم انجام شده و رج شمار آن 46 میباشد و ابعاد به گره آن 410*490 بوده و تعداد رنگ بکار رفته در آن 87 میباشد که از این تعداد 7 نخ آن ابریشم و تعداد 80 عدد از آن کرک میباشد .
 • بزم اشرافی

  این کار بسیار پر چهره و نمایی از بزمهای شبانه میباشد که چله کشی آن از ابریشم بوده و رج شمار آن 46 بوده و ابعاد به گره 430*500 بوده و تعداد رنگ بکار رفته در آن 83 عدد بوده که تعداد نخ کرک 73 میباشد و تعداد نخ ابریشم آن 10 عدد است
 • تابلو فرش مادیان

  کاری چشم نواز و چله کشی آن ابریشم بوده و در رج شمار 47 بافته شده و ابعاد به گره آن 500*750 بوده و تعداد رنگ بکار رفته در آن 63 میباشد که از این بین تعداد نخ کرک 54 و تعداد 9 نخ آن ابریشم میباشد .

همکاران